Wzór Podania o Pracę Agent Celny

Wzór Podania o Pracę Agent Celny

Wzór Podania o Pracę dla Agenta Celnego:

Poszukujący pracy mogą składać podanie o pracę u pracodawców, którzy nie prowadzą aktualnie procesu rekrutacji. Schemat podania o pracę dla Agenta Celnego przygotowano dla osób zamieszkujących UE, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystających z pełni praw publicznych. Kandydaci powinni posiadać minimum średnie wykształcenie, znajomość języka obcego oraz zaświadczenie o niekaralności.


Informacje o pliku:

  • Format: PDF, DOC, ODT
  • Rozmiar: 1037 KB
  • Liczba znaków: 1315
  • Data dodania: Listopad 2017

Pobierz wzór podania o pracę dla Agenta Celnego:

Wzór podania o pracę Agent Celny

Zaufaj specjalistom:

Dobre dokumenty aplikacyjne są podstawą do otrzymania dobrej pracy. Strona internetowa działająca pod adresem MasterCV.pl otwarto z myślą o osobach, które mogą mieć kłopoty z stworzeniem indywidualnych dokumentów. Nasza baza posiada prawie 500 różnego rodzaju szablonów podań o pracę, które powstały przy współudziale specjalistów zajmujących się na co dzień rekrutacją lub są zatrudniani w firmach HR.

Biorąc pod uwagę potrzeby czytelników serwisu wszelkie wzory podań o pracę zostały napisana w dwóch formach: w formie tradycyjnej oraz nowoczesnej. Każdy szablon podania o pracę dla Agenta Celnego został równocześnie zapisany w kilku formatach umożliwiających edycję plików przez poniższe aplikacje: Adobe Reader, Microsoft Office oraz Libre Office.

Wzory podania o pracę dla Agenta Celnego są umieszczone w skompresowanym pliku .zip, który trzeba pobrać na dysk twardy komputera oraz rozpakować. Po wyborze interesującego nas wzoru otwieramy go i zaczynamy edycję, wstawiając nasze własne informacje. Po zakończeniu edycji przykładu podania zatwierdzamy zmiany. Zapisane podanie o pracę możemy wydrukować lub wysłać drogą elektroniczną do pracodawcy.