Kontakt

1. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Serwis należy składać przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w tytule frazę: „REKLAMACJA” na adres: biuro@mastercv.pl.
2. W treści wiadomości należy podać:
– nr telefonu z jakiego wysłano SMS,
– treść wiadomości,
– otrzymany zwrotnie kod dostępu,
– link do podstrony z wzorem dokumentu,
– treść reklamacji.
3. Usługodawca w ciągu 7 dni zajmie się rozpatrzeniem reklamacji.
4. Użytkownik zostanie poinformowany o rezultacie postępowania reklamacyjnego w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany adres e-mail.