Jak napisać życiorys

Opis przebiegu życia danej osoby można dokonać na kilka sposobów. Najprostszą i najbardziej popularną formą jest życiorys, który zawiera najważniejsze informacje z życia danej osoby. Jest to chronologiczny opis wydarzeń i faktów z życia. Dodatkowo w piśmie należy zawrzeć informacje o swojej osobie (wykształcenie, zatrudnienie, cechy osobowości).

[wp_ad_camp_2]

Życiorys należy pisać krótko i zwięźle. Powinien być pozbawiony wszelkich zbędnych informacji, upiększeń i potocznego, opisowego języka. Życiorys jest dokumentem, który musi zawierać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje. Należy go pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Język wypowiedzi powinien być prosty, pozbawiony jakichkolwiek emocji, osądów, porównań. Z uwagi że każdy człowiek jest inny, tak też nie ma jednego uniwersalnego wzoru życiorysu. Można jednak wyróżnić kilka elementów, które musi zawierać każdy życiorys:

1. Miejscowość i data (umieszczone w prawym górnym rogu).
2. Dane osobowe i adresowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail (znajdują się w lewym górnym rogu).
3. Nagłówek dużymi pogrubionymi literami „ŻYCIORYS” (wyśrodkowany w centralnej części dokumentu).
4. Treść życiorysu która musi zawierać:
– dane osobowe wraz z datą i miejscem urodzenia;
– imiona rodziców oraz ich zawody, liczba rodzeństwa, stan własnej rodziny;
– wykształcenie i przebyte wszystkie szkoły, wraz z wyszczególnieniem nazw i rodzaju szkół, miejscowości, przebyte kursy i otrzymane certyfikaty, wyróżnienia, znajomość języków obcych, stopnie naukowe oraz kwalifikacje;
– praca zawodowa, z wyszczególnieniem nazw pracodawców i okresu pracy, pełnione funkcje i zajmowane stanowiska;
– pozostała działalność, wolontariaty, hobby, zainteresowania;
– plany i zamiary na przyszłość.
5. Podpis, najlepiej własnoręczny (zamieszczony po prawej stronie pod właściwą treścią dokumentu).

Z powyższych punktów jasno widać, że napisanie profesjonalnego życiorysu nie powinno być trudnym zadaniem. Wystarczy dobrze przeanalizować własne umiejętności, dokonania, przebyte szkoły i zawody, w których pracowaliśmy. Obrać to w odpowiednią formę i problem z pisaniem życiorysu mamy z głowy!