Życiorys zawodowy

Życiorys, który jest zwykłym dokumentem często mylony jest z życiorysem zawodowym czyli inaczej Curriculum Vitae, które potrzebne jest podczas poszukiwania pracy. Aby uzmysłowić sobie jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma dokumentami poniżej scharakteryzowane są w skrócie oba pisma.

[wp_ad_camp_2]

Życiorys jest to inaczej skrócony opis życia danej osoby. Jest to usystematyzowany skrót z życia polegający na przytoczeniu najistotniejszych dat wraz z ich opisem. W życiorysie przedstawia się najistotniejsze fakty z życia takie jak dane osobowe, imiona rodziców oraz rodzeństwa wraz z krótką informacją czym się aktualnie zajmują, ukończone szkoły, studia, zdobyte dyplomy, nagrody i wyróżnienia, miejsca pracy oraz zainteresowania i hobby.

Życiorys zawodowy jest to inaczej nasz dotychczasowy przebieg życia zawodowego czyli w skrócie CV. Dokument ten jest niezbędny w trakcie poszukiwania pracy. Prawie większość pracodawców w trakcie rekrutacji wymaga od kandydatów przesłania CV. Często wymagany jest również list motywacyjny. Życiorys zawodowy opisuje najważniejsze zdarzenia w trakcie życia zawodowego. W dokumencie należy zamieścić informacje wraz z datami o ukończonych szkołach, kursy i szkolenia jakie przebyliśmy, firmy i instytucje w których pracowaliśmy, znajomość języków obcych, cechy osobowości oraz hobby i zainteresowania.

Jak widać są to dwa różne dokumenty, które przedstawiają informacje o życiu autora w całkiem inny sposób. Drugą zasadniczą różnicą obu dokumentów jest cel ich pisania. Życiorys piszemy, wtedy, gdy chcemy scharakteryzować przebieg życia danej osoby, życiorys zawodowy tworzony jest natomiast wtedy, gdy odpowiadamy na ogłoszenie pracy i staramy się o zatrudnienie.