Przykładowy życiorys

Życiorys jest to dokument, w którym autor opisuje przebieg swojego lub czyjegoś życia. Życiorys powinien być napisany krótko i zwięźle, bez zbędnych informacji i pisarskich ozdobników. Poniżej przedstawiony jest przykład życiorysu, gdzie w sposób czytelny i zwięzły przedstawiony jest chronologiczny przebieg życia fikcyjnej osoby.

[wp_ad_camp_2]

Warszawa, dnia 23.04.2012 r.

Łukasz Kowalski
ul. Boczna 23/7
01-100 Warszawa
tel: +48 100 200 300
e-mail: lukasz.kowalski@adres.pl

ŻYCIORYS

Nazywam się Łukasz Kowalski urodziłem się w Warszawie 1 lipca 1983 roku i mam 29 lat. Obecnie mieszkam i pracuję w Warszawie. Mam jednego brata oraz dwie siostry. Mój ojciec ma 59 lat i pracuje w hurtowni kosmetycznej jako kierowca, matka natomiast ma 56 lat i pracuje w kancelarii notarialnej.

W 1998 roku ukończyłem Szkołę Podstawową nr 23 w Warszawie. Następnie uczęszczałem do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Warszawie, do klasy o profilu językowym. W 2002 roku zdałem maturę. Naukę kontynuowałem na Akademii Warszawskiej na kierunku Filologia Rosyjska. W 2007 roku napisałem i obroniłem pracę magisterską na temat: „Wpływ rosyjskich zwrotów językowych na współczesne pokolenie Polaków”.

Już w trakcie studiów brałem czynny udział w życiu studenckim, byłem między innymi skarbnikiem stowarzyszenia studenckiego. W 2006 roku byłem na półrocznej wymianie studenckiej w Moskwie. Od 2007 roku pracuję w biurze tłumaczeń w Warszawie jako tłumacz. W najbliższej przyszłości planuję uzyskać certyfikat tłumacza przysięgłego.

 

Łukasz Kowalski