Przykładowe podanie o pracę

Wysłanie lub dostarczenie bezpośrednio do pracodawcy podania o pracę jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy szukamy pracy, a firmy w których moglibyśmy podjąć pracę nie prowadzą aktualnie rekrutacji. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz prośba o zatrudnienie może być kluczem do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Poniżej znajduje się przykładowy wzór podania o pracę.

[wp_ad_camp_2]

Kraków, dnia 30.05.2012 r.

Adam Kowalski
Os. Podwawelskie 34/19
31-100 Kraków
tel: 100 200 300
e-mail: adam.kowalski@adres.pl

Kierownik Działu Zatrudnienia
Media Magic
ul. Prosta 12
31-200 Kraków

PODANIE O PRACĘ

Bardzo proszę o przyjęcie mnie do Państwa firmy na stanowisko specjalisty ds. reklamy w mediach społecznościowych.

Posiadam siedmioletnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku pracy. Odbyłem również liczne kursy i szkolenia w zakresie reklamy w portalach społecznościowych. Przez ostatni rok byłem również koordynatorem projektów, kierując pracą zespołu ludzi.

Gwarantuję, że posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli mi właściwie wykonywać powierzone mi obowiązki, a także przyczynią się do rozwoju Państwa firmy.

W załączeniu przesyłam moje Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego podania i wyrażam chęć spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z poważaniem:
Adam Kowalski

Załączniki:
1. Curriculum Vitae
2. List motywacyjny