Jak napisać podanie o pracę

Podanie o pracę to dokument, który jest wysyłany do pracodawcy, wtedy, gdy ten nie prowadzi otwartej rekrutacji lub gdy obecnie brak jest ogłoszeń o prace. Dokument ten zawiera prośbę przyjęcia do pracy wraz z krótkim opisem cech i umiejętności, które mogły by się przydać w wykonywaniu obowiązków na nowym stanowisku pracy.

[wp_ad_camp_2]

Dobrze napisane podanie o pracę powinno zaowocować w krótszej lub dalszej perspektywie zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjna. Dlatego warto się przyłożyć i napisać profesjonalny dokument. Podanie podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne jest to oficjalne pismo, więc powinno zawierać pewne standardowe elementy. Oto one:
– W prawym górnym rogu zamieszczamy miejscowość wraz z datą.
– Poniżej po prawej stronie piszemy dane adresowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
– Następnie po prawej stronie umieszczane są dane firmy i osoby, do której piszemy.
– Dalej na środku dużymi pogrubionymi literami umieszczamy nagłówek „PODANIE O PRACĘ”.
– Teraz przechodzimy do właściwej treści podania w której umieszczamy zwrot z prośbą o przyjęcie do pracy, wymieniamy stanowisko, na którym chcielibyśmy być zatrudnieni oraz umiejętności, doświadczenie i cechy osobowości, które pomogą dobrze wykonywać powierzone nam obowiązki.
– Pod treścią podania po prawej stronie składamy własnoręczny podpis.
– Na końcu wpisujemy listę załączników oraz klauzulę o zgodzie na przetwarzanie naszych danych osobowych.