Wzór życiorysu do Straży Miejskiej

Wzór życiorysu do Straży Miejskiej

Życiorys do Straży Miejskiej: Osoby, które ukończyły 21 lat, posiadające obywatelstwo polskie oraz nienaganną opinię mogą ubiegać się o zatrudnienie w straży miejskiej. Schemat życiorysu do straży miejskiej przygotowany został z myślą o osobach sprawnych zarówno fizycznie jak i psychicznie, z wykształceniem minimum średnim. Istotnym warunkiem zatrudnienia w straży miejskiej jest uregulowany stosunek do służby […]

Wzór życiorysu do Straży Pożarnej

Wzór życiorysu do Straży Pożarnej

Życiorys do Straży Pożarnej: Życiorys do straży pożarnej powinien być pisany przez kandydata własnoręcznie. Zawodowym strażakiem mogą zostać osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz odpowiednie zdolności psychiczne i fizyczne. Szansę na przyjęcie mają osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej. Wzór życiorysu do straży pożarnej przygotowano z myślą o osobach potrafiących podejmować trudne decyzje w sytuacjach zagrożenia […]

Wzór życiorysu do Wojska

Wzór życiorysu do Wojska

Życiorys do Wojska: Życiorys jest opisową formą Curriculum Vitae. Informacje w nim zawarte powinny uwzględniać dane osobowe, posiadane wykształcenie oraz zainteresowania. W przypadku tych ostatnich należy podkreślić szczególnie te, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z armią. Szablon życiorysu do wojska został opracowany z myślą o osobach posiadających odpowiednie wykształcenie, poziom umiejętności i kondycję fizyczną. […]

Wzór życiorysu do Policji

Wzór życiorysu do Policji

Życiorys do Policji: Należy pamiętać o tym, że życiorys składany przez osobę zainteresowaną pracą w policji powinien być napisany własnoręcznie. Jak w każdym standardowym piśmie tego typu należy umieścić w nim informacje dotyczące ukończonych szkół oraz sytuacji rodzinnej kandydata. Schemat życiorysu do policji został przygotowany z myślą o osobach posiadających umiejętności i predyspozycje do pracy […]

Wzór życiorysu na Studia

Wzór życiorysu na Studia

Życiorys na Studia: Poprawnie zredagowany życiorys powinien być jasno i rzeczowo opracowany. Ważne, aby jego autor został przedstawiony w nim z jak najlepszej strony. Schemat życiorysu na studia został przygotowany z myślą o absolwentach szkół średnich, które pragną kontynuować swoją przygodę edukacyjną na studiach. Warto podkreślić w nim szczególne osiągnięcia, otrzymane stypendia naukowe czy sukcesy […]

Wzór życiorysu do Szkoły Zawodowej

Wzór życiorysu do Szkoły Zawodowej

Życiorys do Szkoły Zawodowej: Szablon życiorysu do szkoły zawodowej przygotowany został z myślą o absolwentach gimnazjów, którzy jako kolejny etap swojej edukacji wybrali właśnie szkołę zawodową. W poprawnie napisanym życiorysie należy umieścić swoje dane personalne oraz informacje o posiadanym wykształceniu. Podkreślone w życiorysie umiejętności i predyspozycje zawodowe absolwenta gimnazjum powinny pokrywać się z wybranym przez […]

Wzór życiorysu do Technikum

Wzór życiorysu do Technikum

Życiorys do Technikum: Osoby starające się o przyjęcie do technikum powinny przedstawić swój życiorys. Informacje w nim zawarte muszą uwzględniać dane personalne oraz przebieg edukacji wraz z latami uczęszczania do danej placówki. Szablon życiorysu do technikum został opracowany z myślą o absolwentach gimnazjów, których zainteresowania, predyspozycje zawodowe oraz posiadane umiejętności są ściśle powiązane z wybranym […]

Wzór życiorysu do Liceum

Wzór życiorysu do Liceum

Życiorys do Liceum: Pisanie życiorysu należy rozpocząć od umieszczenia danych osobowych autora. Absolwenci gimnazjum, chcący dostać się do wybranego liceum powinni podkreślić w nim swoje umiejętności i zainteresowania powiązane z wybranym profilem szkoły licealnej. Schemat życiorysu do liceum przygotowany został według zasad stosowanych przy redagowaniu tego typu pism. Życiorys nie powinien zajmować więcej niż jedną […]

Wzór życiorysu do Gimnazjum

Wzór życiorysu do Gimnazjum

Życiorys do Gimnazjum: Tradycyjny życiorys zawiera skrócony opis życia. Zawrzeć należy w nim informacje dotyczące ukończonej szkoły. Warto umieścić w nim dane o osiągnięciach naukowych ucznia oraz jego zainteresowaniach. Schemat życiorysu do gimnazjum został przygotowany według schematu kompozycyjnego używanego w tego typu pismach. Ważne, aby zaznaczyć w nim plany na przyszłość, powiązane z klasą gimnazjalną […]