Przykładowy życiorys

Przykładowy życiorys

Życiorys jest to dokument, w którym autor opisuje przebieg swojego lub czyjegoś życia. Życiorys powinien być napisany krótko i zwięźle, bez zbędnych informacji i pisarskich ozdobników. Poniżej przedstawiony jest przykład życiorysu, gdzie w sposób czytelny i zwięzły przedstawiony jest chronologiczny przebieg życia fikcyjnej osoby. [wp_ad_camp_2] Warszawa, dnia 23.04.2012 r. Łukasz Kowalski ul. Boczna 23/7 01-100 […]

Czym jest życiorys

Czym jest życiorys

Życiorys jest to dokument najczęściej pisany dla rożnych instytucji, podczas poszukiwania pracy lub jako zadanie na lekcje języka polskiego, przedsiębiorczości czy WOSu. Jest to pismo, w którym zawarte są wszelkie najważniejsze informacje o danej osobie począwszy od daty i miejsca urodzenia a skończywszy na zainteresowaniach i planach na przyszłość. [wp_ad_camp_2] Życiorys jest to skrótowa charakterystyka […]

Jak napisać życiorys

Jak napisać życiorys

Opis przebiegu życia danej osoby można dokonać na kilka sposobów. Najprostszą i najbardziej popularną formą jest życiorys, który zawiera najważniejsze informacje z życia danej osoby. Jest to chronologiczny opis wydarzeń i faktów z życia. Dodatkowo w piśmie należy zawrzeć informacje o swojej osobie (wykształcenie, zatrudnienie, cechy osobowości). [wp_ad_camp_2] Życiorys należy pisać krótko i zwięźle. Powinien […]

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy

Życiorys, który jest zwykłym dokumentem często mylony jest z życiorysem zawodowym czyli inaczej Curriculum Vitae, które potrzebne jest podczas poszukiwania pracy. Aby uzmysłowić sobie jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma dokumentami poniżej scharakteryzowane są w skrócie oba pisma. [wp_ad_camp_2] Życiorys jest to inaczej skrócony opis życia danej osoby. Jest to usystematyzowany skrót z życia polegający […]